IGSO PAS > Science > Projekt

Szkoły polskie na Ukrainie

Date: -

Supervisor: Michał Dworczyk - Wspólnota Polska

Contractors: Mariusz Kowalski

Orderer institution: Wspólnota Polska

Projekt analizował przestrzenne rozmieszczenie szkół polskich na Ukrainie oraz badał ich sytuację materialna i dydaktyczną.

Go back