IGSO PAS > Science > Projekt

Wiejskie obszary funkcjonalne - szczegółowe warunki określania obszarów i ich granic

Date: -

Supervisor: Jerzy Bański

Contractors: Konrad Czapiewski, Marcin Mazur

Orderer institution: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zespół badawczy podjął próbę metodyczną opracowania wytycznych określania wiejskich obszarów funkcjonalnych oraz wyznaczył ich granice na podstawie przyjętych założeń oraz wybranych wskaźników. Opracowanie to należy traktować jako wstęp do dyskusji nad wiejskimi obszarami funkcjonalnymi – ważna jest szczególnie dyskusja nad całą koncepcją wiejskich obszarów funkcjonalnych, szkieletem dokonanego podziału opartym na trzech podejściach: dynamicznym, lokalizacyjnym i strukturalnym, zakresem przestrzennym badań oraz zastosowanymi szczegółowymi miernikami

Go back