IGSO PAS > Science > Projekt

Inwentaryzacja i monitoring przyrody ożywionej i nieożywionej Kampinoskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000

Date: -

Supervisor: Andrzej Grzymała

Contractors: Anna Kowalska, Jan Marek Matuszkiewicz, Ewa Kołaczkowska

Orderer institution: Polskie Biuro Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią

(project inny)

pracownicy Instytutu uczestniczą w realizacji zadania „Inwentaryzacja roślinności rzeczywistej pasów wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego”

Publications

Maps, atlases

  • Matuszkiewicz Jan Marek, Kębłowska Anna, Kowalska Anna, Deręgowska Aleksandra, Otręba Anna, Kołaczkowska Ewa, Ciurzycki Wojciech, Popkiewicz Piotr, Mędrzycki Piotr, Zaniewski Piotr, Truszkowska Ewa, Torzewski Karol, Kamola Paweł: Roślinność rzeczywista pasów wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Mapa fitosocjologiczna. Izabelin: Petit s.k. na zlecenie Kampinoskiego Parku Narodowego, 2015 - 1 s.

Abstracts, reviews, notes

  • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna, Kębłowska Anna: Inwentaryzacja roślinności rzeczywistej pasów wydmowych. [w]: Seminarium naukowe "Wyniki inwentaryzacji i monitoringu przyrody ożywionej i nieożywionej parku zrealizowanych w ramach projektu NFOŚiGW". Izabelin: Centrum Edukacji KPN, 2016 - s. 4-5.

Go back