IGSO PAS > Science > Projekt

Badanie społeczne Kijów grudzień 2013

Date: -

Supervisor: Jan Malicki

Contractors: Mariusz Kowalski

Orderer institution: Studium Europy Wschodniej UW

(project inny)

Badania ankietowe dotyczące sytuacji politycznej na Ukrainie. Badani abyły przeprowadzone w Kijowie w związku z wydarzeniami na Majdanie Niepodległości, w nawiązaniu do badań sprzed 9 lat związanych z Pomarańczową Rewolucją.

Go back