IGSO PAS > Science > Projekt

Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2012 roku (etap II)

Date: -

Supervisor: Przemysław Śleszyński

Contractors: Aleksandra Deręgowska, Tomasz Komornicki, Beata Zielińska-Kwiecień

Orderer institution: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Official Web Site

(project inny)

Projekt dotyczy analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt jest kontynuacją współpracy z resortem odpowiedzialnym za gospodarkę przestrzenną w poprzednich latach.

Go back