IGSO PAS > Science > Projekt

Właściwości lecznicze klimatu gminy Górowo Iławeckie

Date: -

Supervisor: Krzysztof Błażejczyk

Contractors: Jarosław Baranowski, Magdalena Kuchcik, Paweł Milewski, Jakub Szmyd

Orderer institution: Urząd Gminy Górowo Iławeckie
No.: DI-070- 34 /2014

(project zamawiany)

Projekt dotyczył oceny leczniczych właściwości klimatu gminy Górowo iławeckie, w związku ze staraniami gminy o nadanie statusu uzdrowiska.

Oprzcowanie zawiera ocenę ogólnych cech klimatu oraz właściwości klimatu lokalnego, a także oceny: klimatu akustycznego, stanu aerosanitarnego oraz natężenia pól elektromagnetycznych.

Go back