IGSO PAS > Science > Projekt

Właściwości lecznicze klimatu Mielnika

Date: -

Supervisor: Krzysztof Błażejczyk

Contractors: Anna Beata Adamczyk, Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Orderer institution: Urząd Gminy w Mielniku

(project inny)

Ocena właściwości leczniczych klimatu miejscowości Mielnik. Projekt uwzględnia ocenę ogólnych cech klimatu, watrunków bioklimatycznych, klimatu akustycznego, warunków aerosanitarnych oraz PEM.

Efektem projektu jest opracowanie: Błażejczyk K., Kuchcik M., Baranowski J., Adamczyk A. B., Szmyd J., Błażejczyk A., 2012, Właściwości lecznicze klimatu Mielnika, 66 s. + mapa oceniająca w skali 1:10 000.

Go back