IGSO PAS > Science > Projekt

Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce

Date: -

Supervisor: Marcin Wójcik

Contractors: Konrad Czapiewski, Edyta Regulska

Orderer institution: FAPA - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Official Web Site

(project zamawiany)

Projekt  „Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi” realizowany jest w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskichna lata 2014-2015. Celem projektu jest nie tylko zachowanie dziedzictwa kultury materialnej, krajobrazu i tradycyjnie pojmowanych walorów wiejskości najcenniejszych pod tym względem wsi w Polsce, ale także budowanie jakości życia mieszkańców tych wsi (przedsięwzięcia wykonane z myślą o przyjezdnych w równym stopniu służą mieszkańcom). Poprzez atrakcyjność miejscowości można również chronić wartość nieruchomości, zagrożoną depopulacyjną nadpodażą, objawiającą się  coraz liczniejszymi pustostanami. Działania w ramach projektu pozwolą także stworzyć wizytówkę gminy / regionu oraz uzyskać dla społeczności lokalnej szczególną okazję do kooperacji w skali krajowej, a nawet międzynarodowej przy realizacji unikalnej strategii rozwoju.

Sieć Najciekawszych Wsi to koncept mający swą genezę we wzorcach  funkcjonowania w Europie i świecie sieci Najpiękniejszych Wsi – najcenniejszych pod względem dziedzictwa kulturowego i krajobrazu wiejskiego reprezentantów danego regionu lub kraju. Funkcjonowanie sieci pozwala na kultywowanie wiejskości i zachowanie owego dziedzictwa w harmonii z turystycznym profilem rozwoju. Efektem jest rozpoznawalny i markowy produkt turystyczny – oferta pobytu w miejscowościach o podobnym poziomie bardzo wysokiej atrakcyjności.

Publications

Chapters

  • Regulska Edyta: Głotowo. [w]: 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa. Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski. Łódź-Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018 - s. 42-45.

Go back