IGSO PAS > Science > Projekt

Szkolenie i doradztwo na rzecz opracowania Planu Działania Sieci Najciekawszych Wsi dla 40 miejscowości

Date: -

Supervisor: Sylwia Staszewska

Contractors: Denis Cerić, Konrad Czapiewski

Orderer institution: FAPA - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Official Web Site

(project zamawiany)

Celem głównym projektu pt. „Szkolenie i doradztwo na rzecz opracowania Planu Działania Sieci Najciekawszych Wsi dla 40 miejscowości” jest pomoc w sprecyzowaniu koniecznych działań, które muszą zrealizować mieszkańcy lub/i władze samorządowe wsi, aby ta spełniła warunki uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi (SNW). Owa lista działań powinna uwzględniać wzmocnienie takich cech jak: 1) optymalizacja narracji i udostępnienia walorów miejscowości, 2) wzmocnienie walorów miejscowości, 3) powiązanie walorów miejscowości z otoczeniem, 4) przygotowanie oferty pobytu – co jest zgodne z wytycznymi precyzowanymi przez PSORW w ramach tworzenia SNW. 

Go back