IGSO PAS > Science > Projekt

Ocena warunków klimatycznych uzdrowiska Cieplice Śląskie-Zdrój

Date: -

Supervisor: Krzysztof Błażejczyk

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Sandra Słowińska

Orderer institution: Miasto Jelenia Góra
No.: DI-0701-01a/2016

(project inny)

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych w Cieplicach Śląskich Zdroju z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny). Projekt zakończy się monografia klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

 

Go back