IGSO PAS > Science > Projekt

Wpływ Polityki Spójności na rozwój miast w perspektywie 2007-2013

Date: -

Supervisor: Ewa Korcelli-Olejniczak

Contractors: Przemysław Śleszyński, Grzegorz Węcławowicz, Filip Piotrowski

Orderer institution: Ministerstwo Rozwoju

(project inny)

Konsultacje w ramach realizacji przez firmę ECORYS projektu dotyczącego znaczenia polityki spójności dla rozwoju obszarow miejskich

Go back