IGSO PAS > Science > Projekt

Określenie potrzeb interesariuszy Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego post 2020

Date: -

Supervisor: Ewa Korcelli-Olejniczak

Contractors: Ewa Korcelli-Olejniczak, Filip Piotrowski

Orderer institution: Zarząd Województwa Mazowieckiego

(project inny)

Celem badania jest identyfikacja potrzeb mieszkańców Mazowsza, które powinny zostać wzięte pod uwagę w trakcie prac analitycznych dotyczących konceptualizacji nowej perspektywy finansowej dla regionu post 2020. 

Go back