IGSO PAS > Science > Projekt

BRANDTA-DULCIS: The effect of nutrient input from migrating birds on the succession of freshwater communities of different ages in Svalbard.

Date: -

Supervisor: Bjorn Walseng

Contractors: Michał Słowiński, Izabela Zawiska

Program: POLARPROG
Leading partner: NINA - The Norwegian Institute for Nature Research
Foreign partner: NINA - The Norwegian Institute for Nature Research, Oslo, Norway Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
No.: ES541379

Głównym celem projektu BRANDTA-DULCIS jest stworzenie międzynarodowego zespołu naukowców, którzy będa zajmować się badaniem wpływu migracji ptaków na zmiany żyzności jezior połżonych na wyspie Spitsbergen. Liczba ptaków, które odbywają lęgi na wyspie wzrosła w ostatnich latach znacząco. Podejrzewa się, że będzie to miało duży wpływ na zmianę charakteru dużej ilości jezior w tym na zmianę składu zooplanktonu.

Go back