IGSO PAS > Science > Projekt

Wpływ globalnego ocieplenia i susz na akumulację węgla i różnorodność biotyczną torfowisk wysokich - obecna, przeszła i przyszła perspektywa

Date: -

Supervisor: Prof. UAM dr hab. Mariusz Lamentowicz

Contractors: Michał Słowiński, Sandra Słowińska

Acronym: CLIMPEAT
Program: Polish-Swiss Research Programme
Leading partner: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Prof. UAM dr hab. Mariusz Lamentowicz)
Foreign partner: Partnerzy polscy:Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Dr Bogdan Chojnicki)Partnerzy szwajcarscy:WSL Swiss Federal Research Institute Laboratory of Ecological Systems - ECOS (EPFL) (Prof. Dr BUTTLER Alexandre)University of Neuchâtel, Laboratory of So
No.: PSPB-013/2010
Official Web Site

W proponowanym projekcie, zamierzamy wykorzystać torfowisko wysokie (zlokalizowane w N Polsce) jako model i przeanalizować jego wrażliwość na zmiany klimatyczne stosując eksperyment symulujący wzrost temperatury. Zamierzamy określić zakres, w jakim ocieplenie klimatu w kombinacji z suszą może oddziaływać na funkcjonowanie torfowiska na granicy kontynentalnych i oceanicznych wpływów klimatu, a szczególnie jak to odziaływuje na akumulację węgla w torfowisku. Precyzując, projekt ma na celu określenie efektu wpływu kombinacji temperatura-susza na: (1) akumulację i emisję C (szczególnie poprzez respirację CO2), (2) bioróżnorodność i aktywność mikrobiologiczną torfowców i torfu, (3) strukturę roślinności i produkcję pierwotną, (4) dynamikę materii organicznej w torfie. Jednocześnie, badanie najbardziej użytecznych biologicznych i geochemicznych atrybutów doprowadzi do lepszej identyfikacji i kalibracji indykatorów susz i wzrostu temperatur (np. ameby skorupkowe, izotopy stabilne związków organicznych). Wzorce zidentyfikowanych różnorodnych paleobioindykatorów posłużą do rekonstrukcji zmian klimatycznych podczas ostatniego 1000 lat. Ciągle nie jest jasne jak szybko torfowiska reagują na zmiany temperatury i susze w klimacie kontynentalnym, a takie obszary obejmują znaczną część kontynentów półkuli północnej.

Publications

Abstracts, reviews, notes

 • Lamentowicz Mariusz, Gałka Mariusz, Marcisz Katarzyna, Słowiński Michał, Kołaczek Piotr, Kajukało Katarzyna, Jassey Vinent E.J.: Investigating climatic and anthropogenic disturbance in continental peat archives of C Europe and W Siberia. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Marcisz Katarzyna, Płóciennik Mateusz, Obremska Milena, Pawłowski Dominik, Okupny Daniel, Słowińska Sandra, Borówka Ryszard, Kittel Piotr, Forysiak Jacek, Michczyńska Danuta J., Lamentowicz Mariusz: Hydroclimatic shifts recorded in peat archive from Rąbień mire (Central Poland) - better understanding of past climate changes using multidisciplinary approach. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Marcisz Katarzyna, Fialkiewicz-Koziel Barbara, Kolaczek Piotr, Tinner Willy, Colombaroli Daniele, Zielinska Malgorzata, Kaliszan Karolina, Lapshina Elena, Słowiński Michał, Buttler Alexandre, Laggoun-Defarge Fatima, Lamentowicz Mariusz: Carbon accumulation and hydrological dynamics in pristine and disturbed Sphagnum peatlands during the last two millennia. [w]: Quaternary Perspectives on Climate Change, Natural Hazards and Civilization. XIX INQUA Congress, Nagoya, Japan 26 July – 2 August 2015. Nagoya: INQUA, 2015 - 1 s.
 • Marcisz Katarzyna, Tinner Willy, Colombaroli Daniele, Kołaczek Piotr, Słowiński Michał, Fiałkiewicz-Kozieł Barbara, Łokas Edyta, Lamentowicz Mariusz: How does fire and drought influence peatland under oceanic-continental climatic conditions? 2000 years of environmental change in Linje mire, northern Poland. [w]: Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book. Gdańsk: Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, 2015 - s. 45.
 • Chojnicki Bogdan H., Lamentowicz Mariusz, Marcisz Katarzyna, Reczuga Monika, Basińska Anna, Zielińska Małgorzata, Buttler Alexander, Mitchell Edward A.D., Słowińska Sandra, Słowiński Michał: Project Climpeat – influence of global warming and drought on the carbon sequestration and biodiversity of sphagnum peatlands. [w]: Integrating climate change experiments, data synthesis and modelling. Annual meeting and first ClimMani workshop. 12-14th November, Univeristy of Aveiro, Portugal. Aveiro: EU COST Action - ES1308, 2014 - 1 s.
 • Marcisz Katarzyna, Słowińska Sandra, Lamentowicz Łukasz, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz: Microbes, soil and light: what drives testate amoeba communities in Sphagnum?. [w]: Assessing the soil biodiversity and its role to ecosystem services. The First Global Soil Biodiversity Conference. Palais de Congres, Dijon, France, 2-5 December 2014. Dijon: [b.w.], 2014 - 1 s.
 • Marcisz Katarzyna, Słowińska Sandra, Lamentowicz Łukasz, Słowiński Michał, Mitchell Edward A. D., Lamentowicz Mariusz: Seasonal patterns of testate amoebae abundance - what influences testate amoeba communities in Sphagnum peatlands?. [w]: 7th International Symposium on Testate Amoebae, 8 to 12 September 2014, Poznań, Poland. Program and abstracts. Ed. Katarzyna Marcisz. Poznań: [b.w.], 2014 - s. 74.
 • Marcisz Katarzyna, Tinner Willy, Colombaroli Daniele, Kołaczek Piotr, Słowiński Michał, Fiałkiewicz-Kozieł Barbara, Lamentowicz Mariusz: How do Sphagnum peatland testate amoebae respond to drought episodes? A 2000 years record of hydrological change and fire history in northern Poland. [w]: 7th International Symposium on Testate Amoebae, 8 to 12 September 2014, Poznań, Poland. Program and abstracts. Ed. Katarzyna Marcisz. Poznań: [b.w.], 2014 - s. 32.
 • Marcisz Katarzyna, Tinner Willy, Colombaroli Daniele, Kołaczek Piotr, Słowiński Michał, Fiałkiewicz-Kozieł Barbara, Lamentowicz Mariusz: How do climate and human impact affect Sphagnum peatlands under oceanic-continental climatic conditions? 2000 years of fire and hydrological history of a bog in Northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Mulot Matthieu, Kroll Lauren, Marcisz Katarzyna, Villard André, Lamentowicz Mariusz, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Mitchell Edward A. D.: Observational and experimental evidence for phenotypic plasticity in the testate amoeba Hyalosphenia papilio in response to water table depth. [w]: 7th International Symposium on Testate Amoebae, 8 to 12 September 2014, Poznań, Poland. Program and abstracts. Ed. Katarzyna Marcisz. Poznań: [b.w.], 2014 - s. 76.
 • Reczuga Monika, Jassey Vincent E.J., Mitchell Edward A.D., Buttler Alexandre, Lamentowicz Łukasz, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz: Influence of experimental water table changes on testate amoebae communities in Sphagnum peatland. [w]: 7th International Symposium on Testate Amoebae, 8 to 12 September 2014, Poznań, Poland. Program and abstracts. Ed. Katarzyna Marcisz. Poznań: [b.w.], 2014 - s. 23.
 • Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Marcisz Katarzyna, Lamentowicz Łukasz, Lamentowicz Mariusz: How hydrology and vegetation modify microclimate of a Sphagnum peatland?. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Noryśkiewicz Agnieszka M., Lamentowicz Mariusz, Kołaczek Piotr: Sphagnum peatlands as a unique habitat for the long-term survival of glacial relicts: a case study of Betula nana. [w]: 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014. San Francisco: American Geophysical Union, 2014 - 1 s.
 • Zielińska Małgorzata, Lamentowicz Mariusz, Marcisz Katarzyna, Laggoun-DÉfarge Fatima, Buttler Alexandre, Słowiński Michał, Lapshina Elena, Gilbert Daniel: Ecology of testate amoebae and development of a new transfer function in a mire from Western Siberia. [w]: 7th International Symposium on Testate Amoebae, 8 to 12 September 2014, Poznań, Poland. Program and abstracts. Ed. Katarzyna Marcisz. Poznań: [b.w.], 2014 - s. 89.

Articles

Go back