IGSO PAS > Science > Projekt

A paleo-ecotoxicology approach to detect the impact of plastic particles on functional and structural diversity of the keystone microcrustacean group Cladocera in freshwaters

Date: -

Supervisor in IGSO PAS: Inta Dimante-Deimantovica

Contractors: Izabela Zawiska

Leading partner: Latvian Institute of Aquatic Ecology
No.: 1.1.1.2/VIAA/2/18/359
Official Web Site

Celem projektu jest:

- zbadanie występowania i liczebności cząstek mikroplastiku w wodach słodkich

- sprawdzenie od kiedy mikroplastik jest komponentem wód jezior Europy środkowo-wschodniej na podstawie analizy osadów jeziornych,

- analiza wpływu występowania mikroplastiku na kluczowe organizmy wodne.

 Projekt uzupełni istniejącą i dostarczy nowej wiedzy na temat wpływu zanieczyszczenia odpadami z tworzyw sztucznych na funkcjonowanie ekosystemów słodkowodnych. 

 

Publications

Abstracts, reviews, notes

  • Dimante-Deimantovica I., Lanka A., Zawiska Izabela, Stivrins N., Rzodkiewicz M., Luoto T., Tylmann W.: Preliminary results of multi-proxy paleolimnological survey performed in anthropogenic impact limited lake, a case study from Latvia, North-Eastern Europe. [w]: Lakes & Reservoirs. Hot Spots and Topics in Limnology. International conference, 17-20 September 2019 Mikorzyn, Poland. Book of abstracts. Red. Renata Dondajewska-Pielka, Piotr Klimaszyk, Piotr Rzymski. Mikorzyn: Polish Limnological Society, 2019 - s. 72.
  • Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Woszczyk Michał, Jasiewicz Jarosław, Dimante-Deimantovica Inta: Cladocera assemblages reflect the trophic state of the lakes in north-eastern Poland: a training set from Central Europe. [w]: Lakes & Reservoirs. Hot Spots and Topics in Limnology. International conference, 17-20 September 2019 Mikorzyn, Poland. Book of abstracts. Red. Renata Dondajewska-Pielka, Piotr Klimaszyk, Piotr Rzymski. Mikorzyn: Polish Limnological Society, 2019 - s. 114.

Articles

Go back