IGSO PAS > Science > Projekt

Wpływ katastroficznych odlesień na ekosystem jezior i torfowisk Borów Tucholskich

Date: -

Supervisor: Michał Słowiński

Contractors: Sebastian Tyszkowski, Izabela Zawiska, Sandra Słowińska, Mateusz Kramkowski, Dominika Łuców, Agnieszka Mroczkowska

No.: UMO-2015/17/B/ST10/03430

(project OPUS)

Głównym celem niniejszego projektu jest zbadanie, w jaki sposób odlesienie naturalne (spowodowane przez trąbę powietrzną), jak i antropogeniczne wpłynęły na ekosystem jeziorny i torfowiskowy. Będziemy testować naszą hipotezą badawczą, która mówi, iż tornado spowodowało istotne zmiany środowiska jezior i torfowisk między innymi poprzez katastrofalne zniszczenie drzewostanu, zmiany hydrologiczne i zwiększoną erozję gleby. Unikatowa możliwość przeprowadzenia takich badań pojawiła się po przejściu trąby powietrznej przez obszar Borów Tucholskich w 2012 roku. Do badań wytypowaliśmy zbiorniki wodne, których zlewnia w dużej części została odlesiona w wyniku przejścia trąby powietrznej. W projekcie będziemy również analizować historię przekształcania szaty roślinnej (głównie lasów) w przeciągu ostatnich 300 lat i wpływie tych transformacji na ekosystemy jeziorno-torfowiskowe w Borach Tucholskich. Wykorzystując fakt, iż do największych zmian użytkowania terenu w obszarze Borów Tucholskich doszło w XIX wieku (Zabór Pruski) chcemy przeanalizować i porównać zapis zmian wywołanych odlesieniami a) wynikających z działalności człowieka (niejednokrotnie całkowitej przebudowie drzewostanu) oraz b) spowodowanymi przez tornado. Osady jeziorne i torfowiskowe od lat służą do rekonstrukcji zmian ekosystemów, ponieważ zachowane w nich szczątki roślin i zwierząt, których skład gatunkowy zależy od warunków środowiskowych. Zbadanie tych naturalnych archiwów, jakimi są osady biogeniczne jezior i torfowisk, pozwoli nam zrekonstruować stan ekosystemów przed i po odlesieniu w wyniku przejścia tornada czy odlesienia spowodowanego działalnością człowieka.

Publications

Abstracts, reviews, notes

Articles

Go back