Kierunki i czynniki przemian funkcji małych miast Północno-Wschodniej Polski

Date: 2016-06-27 - 2019-06-26

Supervisor: Piotr Korcelli

Contractors: Piotr Korcelli, Ewa Korcelli-Olejniczak, Filip Piotrowski

Orderer institution: Narodowe Centrum Nauki
No.: 2015/19/B/HS4/00114

(project OPUS)

Projekt dotyczy kierunków zmian funkcji miast Polski Północno-Wschodniej. Obszar badań to pełny zbiór miast poniżej 20 tysięcy mieszkańców w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W projekcie przewiduje się badania na pełnym zbiorze miast oraz w zakresie studiów przykładowych metodami iliściowymi i jakościowymi. Planowana jest obserwacja terenowa i dokumentacja fotograficzna.  

Go back