IGSO PAS > Science > Projekt

Kierunki i czynniki przemian funkcji małych miast Północno-Wschodniej Polski

Date: -

Supervisor: Piotr Korcelli

Contractors: Piotr Korcelli, Ewa Korcelli-Olejniczak, Filip Piotrowski

Orderer institution: Narodowe Centrum Nauki
No.: 2015/19/B/HS4/00114

(project OPUS)

Projekt dotyczy kierunków zmian funkcji miast Polski Północno-Wschodniej. Obszar badań to pełny zbiór miast poniżej 20 tysięcy mieszkańców w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W projekcie przewiduje się badania na pełnym zbiorze miast oraz w zakresie studiów przykładowych metodami iliściowymi i jakościowymi. Planowana jest obserwacja terenowa i dokumentacja fotograficzna.  

Publications

Abstracts, reviews, notes

  • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Diverging or converging demographic and economic trends: the case of small towns in North-Eastern Poland. [w]: Towards spatial justice - territorial development or marginalization. Warsaw Regional Forum 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 27.

Articles

  • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Small towns in settlement systems - the metropolitan age. - Studia Regionalia 2017, 50 - s. 70-85.

Chapters

  • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: From metropolis to megacity. [w]: The rise of megacities. Challenges, opportunities and unique characteristics. Red. Jerzy Kleer, Katarzyna Anna Nawrot. London: World Scientific Publishing Europe, 2018 - s. 61-76.

Books

  • Korcelli-Olejniczak Ewa: Małe miasta północno-wschodniej Polski. Lokalne areny zmian ludności i funkcji. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2020 - 117 s. (Studia KPZK PAN Cykl Monografii; 4/196)

Go back