IGSO PAS > Science > Projekt

Waloryzacja zasobów lokalnych i ich zróżnicowanie przestrzenne w regionach wschodniej Polski

Date: -

Supervisor: Jerzy Bański

Contractors: Jerzy Bański, Michał Konopski, Damian Mazurek

Orderer institution: IGiPZ PAN
No.: UMO-2015/19/B/HS4/01298

Podstawowym celem poznawczym projektu jest przestrzenna identyfikacja i diagnoza zasobówspecyficznych w regionach wschodniej Polski, ocena ich potencjału rozwojowego oraz wskazanie prawidłowości w ich rozmieszczeniu przestrzennym. Celem metodycznym projektu jest wypracowanie najbardziej efektywnych sposobów identyfikacji zasobów lokalnych. Dzięki temu określone zostaną najskuteczniejsze narzędzia i metody poszukiwania zasobów specyficznych. Projekt spełni istotny cel aplikacyjny dostarczając praktycznej wiedzy i bogatej bazy danych o zasobachlokalnych. Cele szczegółowe wyrażają następujące pytania badawcze: czy proponowane metody badawcze są skuteczne w identyfikowaniu zasobów lokalnych?, czy zasoby lokalne wykazują jakieś prawidłowości wrozmieszczeniu przestrzennym?, które kategorie zasobów lokalnych są najbardziej efektywne w rozwoju lokalnym i regionalnym?, gdzie koncentrują się zasoby lokalne?. Cele naukowe mają zweryfikować dwie hipotezy: 1) zasoby lokalne charakteryzują się koncentracją przestrzenną i w miejscach koncentracji efektywność ich wykorzystania jest największa, 2) zasoby lokalne Polski Wschodniej charakteryzuje przewaga unikatowości nad utylitarnością.

Go back