IGSO PAS > Science > Projekt

IALE 2022 European Landscape Ecology Congress

Date: -

Supervisor: Andrzej Affek

Contractors: Ewa Kołaczkowska, Anna Kowalska, Edyta Regulska, Jacek Wolski

Orderer institution: Ministerstwo Edukacji i Nauki
No.: DNK/SP/515235/20211
Official Web Site

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Nazwa programu lub Dotacji: „Doskonała Nauka”
Nazwa zadania: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress
Dofinansowanie: 194 700,00 zł
Całkowita wartość: 342 839,00 zł

 

Z niekłamaną satysfakcją informujemy, że w dniach 11-15 lipca 2022 r. odbył się Europejski Kongres Ekologii Krajobrazu IALE 2022. Kongres został zorganizowany przez Zakład Geokologii IGiPZ PAN (A. Affek, E. Regulska, A. Kowalska, J. Wolski, E. Kołaczkowska) oraz Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW we współpracy z Europejską Asocjacją Ekologii Krajobrazu (IALE-Europe) i Polską Asocjacją Ekologii Krajobrazu (PAEK).

Europejski Kongres Ekologii Krajobrazu to cykliczne wydarzenie naukowe, odbywające się co cztery lata począwszy od roku 1998. Od 2009 roku podmiotem odpowiedzialnym za kontynuację cyklu jest Europejska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (IALE-Europe), organizacja naukowa powołana do reprezentowania i koordynacji działań ekologów krajobrazu na forum europejskim. W 2019 roku na organizację kolejnego kongresu wybrano Polskę, a w szczególności propozycję IGiPZ PAN i Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Wówczas na przewodniczącego komitetu organizacyjnego powołano Andrzeja Affeka z IGiPZ PAN, równocześnie skarbnika i członka zarządu IALE-Europe. Kongres o tak wysokiej randze był pierwszym w historii, który odbył się tej części Europy.

Celem IALE 2022 było podkreślenie ekologii krajobrazu jako transdyscyplinarnej platformy łączącej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Takie podejście jest szczególnie potrzebne teraz, gdy świat stoi przed globalnymi wyzwaniami, takimi jak kryzys klimatyczny, utrata bioróżnorodności, zanieczyszczenie środowiska, masowa migracja i urbanizacja. Holistyczne, krajobrazowe podejście do złożonych systemów kulturowo-środowiskowych – które jest istotą ekologii krajobrazu – zapewnia doskonałe ramy dla łączenia różnorodnych narzędzi i perspektyw, aby lepiej zrozumieć złożone zjawiska i procesy wokół nas oraz przewidywać i właściwie nimi zarządzać. W tym celu chcemy uczyć się na przeszłych doświadczeniach i wiedzy, aby wziąć odpowiedzialność za kształtowanie zrównoważonych krajobrazów i społeczeństw przyszłości. Dlatego też naszym głównym tematem kongresu było motto Making the future, learning from the past.

Na Kongres zgłoszono blisko 40 propozycji sesji tematycznych z całego świata, z czego w programie uwzględniono ostatecznie 28 sesji zaklasyfikowanych do 10 grup tematycznych: 1. Uczenie się od ludzi, 2. Uczenie się od natury, 3. Uczenie się z danych, 4. Uczenie się z krajobrazów przeszłości, 5. Planowanie krajobrazów przyszłości, 6. Tworzenie polityki dotyczącej krajobrazów europejskich, 7. Krajobrazy rolnicze i produkcyjne, 8. Krajobrazy miejskie i podmiejskie, 9. Regiony w centrum uwagi, 10. Edukacja w zakresie ekologii krajobrazu.

W Kongresie wzięło udział ponad 400 uczestników z niemal 50 krajów z Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz Afryki. W trakcie czterech dni obrad wygłoszono 320 referatów i zaprezentowano ponad 50 posterów, których autorami było łącznie ponad 1000 osób.

Ze względu na wysoką rangę wydarzenia, IALE 2022 został objęty honorowym patronatem Ministra Klimatu i Środowiska i był współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki RP.

Zapraszamy do lektury Księgi Abstraktów i obejrzenia wideowycieczek przygotowanych specjalnie na Kongres!

Księga Abstraktów

Wycieczka 1. Warszawa w dobie zielonej infrastruktury – spacer wzdłuż Skarpy Warszawskiej

Wycieczka 2. Warszawa z perspektywy rzeki

Wycieczka 3. Przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo środkowego Mazowsza

Wycieczka 4. Mozaikowość krajobrazu Ponidzia Pińczowskiego

Galeria zdjęć

Kongres IALE 2022 - otwarcie; od lewej: Andrzej Affek, Marek Degórski, Edyta Regulska (fot. Jacek Wolski) Kongres IALE 2022 - otwarcie; od lewej: Andrzej Richling, Jerzy Solon (fot. Jacek Wolski) Kongres IALE 2022 - otwarcie; prezentacja prof. Andrzeja Richlinga
Kongres IALE 2022 - reżyserka Brill Studio (fot. Jacek Wolski) Kongres IALE 2022 - Komitet Organizacyjny przy pracy (fot. Jacek Wolski) Kongres IALE 2022 - Komitet Organizacyjny przy pracy (fot. Jacek Wolski)
Kongres IALE 2022 - Komitet Organizacyjny przy pracy (fot. Jacek Wolski) Kongres IALE 2022 - Komitet Organizacyjny przy pracy (fot. Jacek Wolski) Kongres IALE 2022 - Komitet Organizacyjny (fot. Jacek Wolski, Anna Kowalska, Alina Gerlee)
  Kongres IALE 2022 - Komitet Organizacyjny; od lewej: Andrzej Affek (IGiPZ PAN), Edyta Regulska (IGiPZ PAN), Agnieszka Sosnowska (WGiSR UW), Alina Gerlee (WGiSR UW), Ewa Kołaczkowska (IGiPZ PAN), Anna Kowalska (IGiPZ PAN), Jacek Wolski (IGiPZ PAN)  

Publications

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

Go back