IGSO PAS > Science > Projekt

Geografia w sieci - promocja osiągnięć naukowych IGiPZ PAN

Date: -

Supervisor: Denis Cerić

Contractors: Jarosław Cebulski, Denis Cerić, Grzegorz Franaszek, Agnieszka Halaś, Michał Konopski, Anna Kowalska, Mariusz Kowalski, Katarzyna Lindner-Cendrowska, Dominika Łuców, Anna Mikielska, Zachariasz Mosakowski, Sandra Słowińska, Tomasz Sztajer, Jacek Wolski

Orderer institution: Ministerstwo Edukacji i Nauki
No.: SONP/SP/551071/2022
Official Web Site

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Nazwa programu Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Społeczna odpowiedzialność nauki”
Nazwa zadania: "Geografia w sieci - promocja osiągnięć naukowych IGiPZ PAN" (SONP/SP/551071/2022)
Dofinansowanie: 78 110,00 zł
Całkowita wartość: 86 810,00 zł

 

Celem projektu jest upowszechnienie najważniejszych osiągnięć pracowników Instytutu szerokiemu gronu odbiorców w Polsce i za granicą, za pomocą trzech kanałów komunikacji: YouTube, Facebook oraz Twitter. Zaplanowane działania mają zapewnić regularny, zrozumiały i ciekawy przekaz informacji o pracy Instytutu. Planowane tematy do upowszechnienia poprzez posty w mediach społecznościowych to:

 • informacje o nowych publikacjach, projektach, konferencjach
 • osiągnięcia Instytutu, pracowników, zespołu, działu, jednostki itp.
 • ciekawe wyniki badań, wnioski z bieżącej pracy
 • ciekawe informacje ze świata geografii
 • zaproszenia na wydarzenia
 • forward wiadomości z profilów pokrewnych (Geographia Polonica, Przegląd Geograficzny itp.), profilów pracowników (wiadomości dot. upowszechnienia wyników pracy w ramach IGiPZ PAN), profilów jednostek pokrewnych (zaproszenia).

Publikowane treści będą dostępne bez ograniczeń dla każdego użytkownika mediów społecznościowych, a przygotowanie materiałów w języku polskim i angielskim zapewni międzynarodowy zasięg oddziaływania projektu. Upowszechnienie wyników najnowszych badań naukowych z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej oraz nauk o Ziemi i środowisku, w których specjalizują się pracownicy Instytutu, ma charakter edukacyjny i przyczyni się do popularyzacji tych dyscyplin naukowych oraz wzrostu wiedzy i rozwoju społecznego. Popularność mediów społecznościowych gwarantuje dostęp do szerokiego grona odbiorców. Publikowane posty będą dostosowane do różnych grup docelowych poprzez wybór prezentowanego tematu i sposobu prezentacji. Odbiorcy docelowi to:

 • ogół społeczeństwa
 • media
 • istotne instytucje do promowania działań pracowników IGiPZ PAN (stowarzyszenia, instytucje rządowe, pozarządowe) – krajowe i za granicą
 • pracownicy IGiPZ PAN
 • pokrewne jednostki naukowe w Polsce i za granicą.

Go back