IGSO PAS > Science > Projekt

Zapis zdarzeń osuwiskowych na obszarze Niżu Polskiego w świetle badań dendrogeomorfologicznych

Date: -

Supervisor: Sebastian Tyszkowski

Orderer institution: Narodowe Centrum Nauki
No.: 2022/06/X/ST10/00597

(project inny)

Intensywne bądź długotrwałe opady w znaczący sposób potrafią odmłodzić rzeźbę zarówno w obszarachgórskich jak i nizinnych a jednym z najbardziej spektakularnych tego przykładem są osuwiska.Zagadnieniem otwartym, szczególnie na obszarach nizinnych pozostają wartości graniczne opadów, tzw.wartości progowe, których przekroczenie, w danych obszarach aktywizuje ruchy masowe.Głównym celem projektu jest rozpoznanie występowania, charakteru i uwarunkowań epizodówosuwiskowych w szczególnie podatnej na tego typu procesy Dolinie Dolnej Wisły i Dolinie Brdy, przywykorzystaniu metody dendrochronologicznej i danych meteorologicznych z okresu ostatnich 100 lat.Do badań wytypowano odcinek strefy krawędziowej Doliny Dolnej Wisły, na którym odnotowano obecnośćszczególnie rozległych kompleksów osuwiskowych

Go back