IGSO PAS > Science > Projekt

Delimitacja obszarów funkcjonalnych szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej, obszarów funkcjonalnych kształtowania potencjału rozwojowego, obszarów funkcjonalnych wymagajacych rozwoju nowych funkcji przy uzyciu instrumentów właściwych polityce regionalnej, w tym przygotowania pogladowych rysunków obrazujacych na mapach obszary potencjalnej delimitacji

Date: -

Supervisor: Tomasz Komornicki

Contractors: Marek Degórski, Tomasz Komornicki, Paweł Milewski, Piotr Siłka, Marcin Stępniak, Marek Więckowski

Orderer institution: Ministerstwo Rozwoju regionalnego
No.: DKS/BDGII/POPT/232/12

(project inny)

Przeprowadzono wariantowe delimitacje poszczególnych typów obszarów funkcjonalnych. Zorganizowano dwa spotkania robocze. Przygotowano raport końcowy ilustrowany zestawem kilkudziesięciu kartogramów.

Go back