IGSO PAS > Science > Projekt

Przygotowanie delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych osrodków wojewódzkich oraz metropolitalnych, przygotowanie delimitacji wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagajacych wsparcia procesów rozwojowych, przygotowanie poglądowych rysunków obrazujacych na mapach obszary potencjalnej delimitacji

Date: -

Supervisor: Przemysław Śleszyński

Contractors: Jerzy Bański, Janusz Księżak, Marcin Mazur, Przemysław Śleszyński, Beata Zielińska-Kwiecień

Orderer institution: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
No.: DKS/BDGII/POPT/213/12

(project inny)

Wykonano delimitację wariantową. Zreferowano wyniki w MRR, sporządzono raport ilustrowany zestawem kartogramów

Publications

Abstracts, reviews, notes

  • Śleszyński Przemysław: Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce. [w]: Konferencja międzynarodowa "Statystyczny obraz metropolii - stan obecny i perspektywy rozwoju", 15-16 listopada 2012. Abstrakty wystąpień. Toruń-Bydgoszcz: Polskie Towarzystwo Statystyczne, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 2012 - 2 s.

Przegląd Geograficzny

Chapters

Go back