IGSO PAS > Science > Projekt

Opracowanie strategii rozwoju gdańskiego obszaru metropolitalnego do roku 2030 w ramach projektu INTIS Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030

Date: -

Supervisor: Krystyna Gawlikowska-Hueckel

Contractors: Jerzy Bański, Konrad Czapiewski, Bożena Degórska, Marek Degórski, Sławomir Goliszek, Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Piotr Siłka, Marcin Stępniak, Barbara Szejgiec-Kolenda, Przemysław Śleszyński, Rafał Wiśniewski

Orderer institution: Gdański Obszar Metropolitalny

(project inny)

Projekt realizowany w ramach konsorcjum z Instytutem Rozwoju w Sopocie

W ramach projektu w roku 2014 wykonano ekspertyzy (diagnozy) w obszarach:

demograficzne uwarunkowania rozwoju i migracje (100%)

Przestrzenne uwarunkowania rozwoju i infrastruktura (dostępność, mobilność, uwarunkowania przestrzenne, transport) (100%)

Bezpieczeństwo energetyczne i srodowisko (100%)

Rozwój kapitału społecznego (45%)

Rolnictwo i rozój obszarów wiejskich (100%0

Rozój zasobów liudzkich (edukacja, rynek pracy) (100%)

Ponadto opracowano diiagnozę syntetyczną (50%)

Pracownicy IGiPZ PAN brali udział w licznych warsztatach związanych z realizacją i ocena wykonanych diagnoz. Przygotowano podstawy do opracowania w roku 2015 Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego

Kierownik ze strony IGiPZ PAN - Tomasz Komornicki

Publications

Books, reports

Go back