IGSO PAS > Science > Projekt

Publikacja tomu "Problemów Ekologii Krajobrazu" pt. "Modelowanie krajobrazu - nowe narzędzia, metody, typologie".

Date: -

Supervisor: Andrzej Affek

Contractors: Jerzy Solon, Andrzej Affek, Edyta Regulska

Orderer institution: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
No.: 1020/14/EE/D

Publikacja tomu „Problemów Ekologii Krajobrazu” pt. „Modelowanie krajobrazu – nowe narzędzia, metody, typologie” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10.755,00 zł.

W ramach projektu planuje się publikację kolejnego, 38 tomu „Problemów Ekologii Krajobrazu”. Proces wydawniczy będzie składać się z:

 • wstępnej selekcji artykułów nadesłanych na konferencję „Krajobraz z komputera”,
 • recenzji wybranych artykułów przez specjalistów z ekologii krajobrazu i dziedzin pokrewnych,
 • opracowania redakcyjnego artykułów pozytywnie zrecenzowanych,
 • składu i przygotowania do druku,
 • druku,
 • umieszczenia oryginalnego tekstu na stronie Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu w bazie danych artykułów (http://paek.ukw.edu.pl/pek/index.php/PEK),
 • dystrybucji drogą pocztową.

Planowany tom będzie liczył ok. 250 stron (miękka okładka, ok. 50 stron kolorowych) i wydany zostanie w liczbie 200 egzemplarzy. Tom będzie składał się z ok. 15 artykułów. Do wiodących zagadnień merytorycznych poruszanych w planowanym tomie należeć będą:

 • klasyfikacja stopnia antropogenicznego przekształcenia krajobrazu i jej zastosowanie w planach ochrony parków narodowych,
 • zastosowanie autorskich programów komputerowych do prognozowania zmian krajobrazów leśnych,
 • cyfrowa fotografia i modele 3D w opisie krajobrazu,
 • szacowanie biomasy lasów i terenów otwartych z zastosowaniem skanowania laserowego (LiDAR),
 • identyfikacja osuwisk z zastosowaniem skanowania laserowego,
 • propozycja mapy krajobrazowej w oparciu o cyfrowe metody analizy krajobrazu,
 • zastosowanie GIS w regionalizacji fizycznogeograficznej,
 • inwentaryzacja świadczeń ekosystemowych dla turystyki i rekreacji.

Go back