IGSO PAS > Science > Projekt

Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność – badania, spotkanie audytoryjne i publikacja,

Date: -

Supervisor: Jerzy Bański

Orderer institution: FAPA
No.: 1

(project inny)

Projekt realizowany przez konsorcjum firm Bluehill Sp. z o.o. oraz Quality Watch Sp. z o.o. W ramach uczestnictwa w projekcie opracowano artykuł pt. Bariery i determinanty lokalnego rozwoju – zarys problematyki.

Go back