IGSO PAS > Science > Projekt

Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich Polski Wschodniej - stan rozwoju transportu i rekomendacje działań inwestycyjnych na lata 2014-2020

Date: -

Supervisor: Tomasz Komornicki

Contractors: Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Barbara Szejgiec-Kolenda, Sławomir Goliszek

Orderer institution: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

(project inny)

Projekt obejmuje kompleksowa ocenę sytuyacji trabnsportowej w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich Polski wschodniej. W drugim etapie ocena ta jest wykorzystana do stworzenia listy rankingowej projektów drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska wschodnia na lata 20014-2020

 

Go back