IGSO PAS > Science > Projekt

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

Date: -

Supervisor: Jerzy Bański

Contractors: Maria Bednarek-Szczepańska, Marcin Mazur, Barbara Solon, Michał Konopski

Orderer institution: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
No.: BDGzp-2120A-11/12

Głównym celem badania jest wskazanie kierunków długofalowego rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, w kontekście wypracowania wizji przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, uwzględniając model wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Go back