IGSO PAS > Science > Projekt

Weryfikacja i uzupełnienie projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 oraz określenie średniego czasu dojazdu (w transporcie drogowym i kolejowym) z Białegostoku do warszawy, Suwałk, Łomży, Bielska Podlaskiego, Olsztyna, Lublina, Kowna i oszacowanie czasu dojazdu do tych osrodków w 2020 roku.

Date: -

Supervisor: Tomasz Komornicki

Contractors: Ewa Jankowska, Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Marcin Stępniak, Barbara Szejgiec-Kolenda, Sławomir Goliszek

Orderer institution: Departament Rozwoju regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

(project inny)

.Projekt jest realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. jego celem jest przygotowanie podstaw dla inwestycji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

W pierwszym etapie (2015) przewiduje on wryfikację i uzupełnienie projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 oraz określenie średniego czasu dojazdu (w transporcie drogowym i kolejowym) z Białegostoku do warszawy, Suwałk, Łomży, Bielska Podlaskiego, Olsztyna, Lublina, Kowana i oszacowanie czasu dojazdu do tych osrodków w 2020 roku. W praktyce określenia czasów dojazdu sprowadzaja się do analiz dostępności czasowej i potencjałowej.

Etap II zakłada udział w konsultacjach społecznych, zaś etap III wsparcie merytoryczne w trakcie negocjacji/opiniowania Regionalnego planu transportowego na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską.

Go back