IGSO PAS > Science > Projekt

Ocena warunków klimatycznych uzdrowiska Horyniec Zdrój

Date: -

Supervisor: Krzysztof Błażejczyk

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik

Orderer institution: Gmina Horyniec-Zdrój
No.: DI-0701-02/2016

(project inny)

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych w Horyńcu Zdroju z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny, zapylenie powietrza, pola elektromagnetyczne). Projekt zakończy się monografia klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

Go back