IGSO PAS > Science > Projekt

Ocena warunków klimatycznych uzdrowiska Szczawno-Zdrój

Date: -

Supervisor: Magdalena Kuchcik

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Sandra Słowińska, Jakub Szmyd

Orderer institution: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
No.: DI-0701-04/2016

(project inny)

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych w Szczawnie-Zdroju z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny, pola elektromagnetyczne, stan aerosanitarny). Projekt zakończy się monografią klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

Go back