IGSO PAS > Science > Projekt

Opracowanie, które posłuży do wykonania zaleceń technicznych Prezesa PAA dotyczących oceny czynników społeczno-ekonomicznych dla lokalizacji obiektów jądrowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych

Date: -

Supervisor: Marek Degórski

Contractors: Marek Degórski, Tomasz Komornicki

Orderer institution: Państwowa Agencja Atomistyki
No.: 2016

Wskazano uwarunkowania społeczne i środowiskowe, jakie powinny być brane pod uwagę przy wskazaniu miejsc lokalizacyjnych dla elektrowni atomowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych.

Go back