IGSO PAS > Science > Projekt

Ocena warunków klimatycznych uzdrowiska Busko-Zdrój

Date: -

Supervisor: Magdalena Kuchcik

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik

Orderer institution: Gmina Busko-Zdrój
No.: DI-0701-01a/2017

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych w Busku-Zdroju z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny, pola elektromagnetyczne, zanieczyszczenie powietrza). Projekt zakończy się monografia klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

Go back