IGSO PAS > Science > Projekt

Ocena warunków klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa-Zdrój

Date: -

Supervisor: Magdalena Kuchcik

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik

Orderer institution: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
No.: DI-0701-01/2017

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych w Świeradowie-Zdroju i Czerniawie-Zdroju z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny, pola elektromagnetyczne, stan aerosanitarny). Projekt zakończy się monografią klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

 

Go back