IGSO PAS > Science > Projekt

Ocena warunków klimatycznych uzdrowiska Świnoujście

Date: -

Supervisor: Jarosław Baranowski

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Orderer institution: Gmina Miasto Świnoujście
No.: DI-0701-02/2017

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych Świnoujścia z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny, pola elektromagnetyczne, zanieczyszczenie powietrza). Projekt zakończy się monografia klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

Go back