IGSO PAS > Science > Projekt

Ocena warunków klimatycznych uzdrowiska Polańczyk-Zdrój

Date: -

Supervisor: Magdalena Kuchcik

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Orderer institution: Gmina Solina
No.: DI-0701-03/2017

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych w Polańczyku z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny, pola elektromagnetyczne, stan aerosanitarny). Projekt zakończy się monografią klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

 

Go back