IGSO PAS > Science > Projekt

Ocena warunków klimatycznych uzdrowiska Dąbki

Date: -

Supervisor: Magdalena Kuchcik

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik

Orderer institution: Gmina Darłowo
No.: DI-0701-09/2017

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych w Dąbkach z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny, zapylenie powietrza, pola elektromagnetyczne). Projekt zakończy się monografia klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

 

Go back