Ocena warunków klimatycznych uzdrowiska Rymanów-Zdrój

Date: 2017-05-22 - 2018-07-31

Supervisor: Magdalena Kuchcik

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Orderer institution: Gmina Rymanów
No.: DI-0701-13/2017

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych w Rymanowie-Zdroju z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny, pola elektromagnetyczne, ocena stanu aerosanitarnego). Projekt zakończy się monografią klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

Go back