IGSO PAS > Science > Projekt

Ocena warunków klimatycznych uzdrowiska Wysowa

Date: -

Supervisor: Jarosław Baranowski

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Orderer institution: Gmina Uście Gorlickie
No.: DI-0701-16/2017

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych Wysowej z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny, pola elektromagnetyczne, ocena stanu aerosanitarnego). Projekt zakończy się monografią klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

Go back