IGSO PAS > Science > Projekt

Ocena warunków klimatycznych Kobylej Góry

Date: -

Supervisor: Magdalena Kuchcik

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Orderer institution: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kobyla Góra
No.: DI-0701-17/2017

Celem projektu jest przeprowadzenie badań lokalnego zróżnicowania klimatu, analiza danych meteorologicznych z wielolecia z najbliższej stacji synoptycznej, 1 tygodniowa seria pomiarów pyłu zawieszonego PM10 oraz opracowanie mapy klimatu lokalnego ze wskazaniem obszarów najbardziej korzystnych z punktu widzenia zdrowia człowieka.

Go back