IGSO PAS > Science > Projekt

Ocena warunków klimatycznych okolic Żeromina k. Tuszyna

Date: -

Supervisor: Jarosław Baranowski

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik

Orderer institution: Paweł Święcicki
No.: DI-0701-14/2017

(project inny)

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych w okolicahc miejscowości Żromin k. Tuszyna z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny),  wtym oceny stanu sanitarnego powietrza. Projekt zakończy się monografią klimatu i bioklimatu miejscowości.

Go back