IGSO PAS > Science > Projekt

Ocena warunków bioklimatycznych Piwnicznej-Zdrój na potrzeby lecznictwa uzdrowiskowego

Date: -

Supervisor: Jarosław Baranowski

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik

Orderer institution: Bioklimatologia. Pracownia Bioklimatologii i Ergonomii Środowiskowej
No.: DI-0701-08/2017

(project inny)

Projekt ma na celu zbadanie właściwości leczniczych klimatu w Piwnicznej-Zdroju. Obejmuje badania klimatu, warunków aerosanitarnych, klimatu akustrycznego i natężenia pól elektromagnetycznych

Go back