IGSO PAS > Science > Projekt

Przeprowadzenie pomiarów jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w Świnoujściu

Date: -

Supervisor: Krzysztof Błażejczyk

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Orderer institution: Gmina Miasto Świnoujście
No.: DI-0701-18/2017

(project inny)

W projekcie przeprowadzone zostaną pomiary wskaźnikowe pyłu PM10 w strefie A ochrony uzdrowiskowej. Wykonana zostanie także inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń oraz ocena jakości powietrza.

Go back