IGSO PAS > Science > Projekt

Aktualizacja regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020

Date: -

Supervisor: Tomasz Komornicki

Contractors: Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Barbara Szejgiec-Kolenda, Sławomir Goliszek, Patryk Duma

Orderer institution: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
No.: DI-0701-3/2018

(project inny)

Ponowne przeliczenie wskaźników dla pierwszej wersji planu. Opracowanie nowego rabkingu inwestycji drogowych realizowanych w ramach regionalnego programu Operacyjnego. Przygotowanie prezentacji i udział w konsultacjach dokumentu w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Dokonanie niezbędnych korekt w wyniku konsultacji. Udział w zatwierdzaniu zaktualizowanego Planu, w tym w rozmowach Urzędu Marszałkowskiego z Komisją Europejską.

Go back