IGSO PAS > Science > Projekt

Właściwości lecznicze klimatu uzdrowiska Kołobrzeg

Date: -

Supervisor: Magdalena Kuchcik

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Sandra Słowińska, Jakub Szmyd

Orderer institution: Gmina MIasto Kołobrzeg
No.: DI-0701-02/2018

W ramach projektu zebrano dostępne dane i wykonano niezbędne badania umożliwiające ustalenie właściwości leczniczych klimatu. Określono: warunki klimatyczne na podstawie wieloletnich serii danych, stan aerosanitarny powietrza na podstawie dostępnych danych ze stacji pomiarowych WIOŚ, poziom hałasu, na podstawie wykonanej przez IGiPZ PAN 1 serii pomiarowej, oceniono poziom pól elektromagnetycznych w uzdrowisku.

Go back