IGSO PAS > Science > Projekt

Właściwości lecznicze klimatu Dziwnówka i Łukęcina

Date: -

Supervisor: Magdalena Kuchcik

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Orderer institution: Gmina Dziwnów
No.: DI-0701-06/2018

W ramach projektu zebrano dostępne dane i wykonano niezbędne badania umożliwiające ustalenie właściwości leczniczych klimatu. Przeprowadzono 3 miesięczną serię pomiarów klimatu loklanego w obu miejscowościach oraz 1 serie pomiarów hałasu. Określono: warunki klimatyczne na podstawie wieloletnich serii danych, stan aerosanitarny powietrza na podstawie dostępnych danych ze stacji pomiarowych WIOŚ, poziom hałasu na podstawie wykonanej przez IGiPZ PAN 1 serii pomiarowej, oceniono poziom pól elektromagnetycznych w uzdrowisku oraz wykonano mapę terenów o różnej przydatności do leczenia klimatycznego.

Go back