IGSO PAS > Science > Projekt

Wykonanie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza na terenie przewidzianym pod lecznictwo uzdrowiskowe w mieście Pińczowie i sołectwie Pasturka oraz uzyskanie stosownego świadectwa potwierdzającego te właściwości.

Date: -

Supervisor: Kuchcik Magdalena

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik

Orderer institution: Gmina Pinczów
No.: IPP.3020.1.2019

(project inny)

Projekt ma na celu opracowanie warunków klimatycznych pod kątem ich właściwości leczniczych i ewentualnych przeciwwskazań do rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego we wschodniej części miasta Pińczów i w sołectwie Pasturka.

Go back