IGSO PAS > Science > Projekt

Charakterystyka i prognoza ewolucji Miejskiej Wyspy Ciepła w Warszawie dla scenariuszy klimatycznych w ujęciu przestrzennym.

Date: -

Supervisor: Magdalena Kuchcik

Contractors: Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik

Orderer institution: Miasto Stołeczne Warszawa
No.: MP/UM/27.2019

Opracowanie zjawiska miejskiej wyspy ciepła w Warszawie na potrzeby Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy

Publications

Abstracts, reviews, notes

  • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Czarnecka Kaja, Baranowski Jarosław: Miejska wyspa ciepła a zagospodarowanie terenu w Warszawie, obecnie i w przyszłości. [w]: Pogoda i klimat – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Kraków, 21-23 września 2022 r. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2022 - 1 s.

Go back