IGSO PAS > Science > Projekt

Rozwój i zmiany systemów dolinnych Tatr

Date: -

Supervisor in IGSO PAS: Zofia Rączkowska

Contractors: Stanisław Kędzia, Zofia Rączkowska, Katarzyna Wasak-Sęk

Orderer institution: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
No.: PPN/BIL/2018/1/00050

(project inny)

Projekt ma na celu opracowanie i weryfikację metod badawczych służących ocenie współczesnych przemian środowiska wysokogórskiego i krajobrazu wybranych dolin tatrzańskich będych skutkiem działalności człowieka obecnie i w przeszłości oraz zmiennej dynamiki procesów morfogenetycznych w warunkach zmian klimatu. 

 

Publications

Abstracts, reviews, notes

  • Wasak-Sęk Katarzyna, Klimek Beata, Błońska Ewa, Chmolowska Dominika, Hreško Juraj, Drewnik Marek: Zmiany aktywności biologicznej gleb jako efekt naturalnych wylesień w Tatrach. [w]: VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek "Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne". Zeszyt abstraktów. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, 2020 - s. 10.

Go back