IGSO PAS > Science > Projekt

Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2011 roku

Date: -

Supervisor: Przemysław Śleszyński

Contractors: Aleksandra Deręgowska, Magdalena Górczyńska-Angiulli, Przemysław Śleszyński, Beata Zielińska-Kwiecień

Orderer institution: Ministerstwo TRansportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
No.: 282/2012

(project zamawiany)

Projekt dotyczy analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt jest kontynuacją współpracy z resortem odpowiedzialnym za gospodarkę przestrzenną mającej miesjce w poprzednich latach.

Publications

Documentation studies

Abstracts, reviews, notes

Articles

Go back